Anunț trasparență decizională - Proiect de hotărâre