Proces-verbal rezultat probă scrisă - concurs consilier juridic