Anunț trasparență decizionala - Proiect de hotarare